BEL 0592-371666

of stel uw vraag via
info@hemmenadvies.nl

Nieuws

25 juni 2018, Assen

Extra lenen voor verduurzamen woning
Energiebesparende maatregelen financieren met geleend geld kan voordelig zijn, als de besparing op de energierekening na de verbouwing hoger uitvalt dan het maandelijks aflosbedrag van de lening.

Financieren via de hypotheek 
Het is nu bij veel hypotheekverstrekkers mogelijk om energiebesparende voorzieningen onder bepaalde voorwaarden via de hypotheek te financieren. Dat mag tot 106 procent (in plaats van 100 procent) van de woningwaarde. Bij de inkomenstoetsing, waarmee wordt bepaald hoeveel u mag lenen, blijven investeringen voor energiebesparing tot maximaal 9.000 euro buiten beschouwing. Dit geldt ook voor woningen met minimaal een A++-label of een energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6.
Voorwaarde is wel dat het bruto jaarinkomen minimaal € 33.000,- is. Bij een nul-op-de-meter-woning is dit bedrag € 25.000,-. Ook hierbij is de voorwaarde dat het bruto jaarinkomen minimaal € 33.000,- is. En er moet een energieprestatiegarantie zijn afgegeven voor minimaal tien jaar.

De volgende energiebesparende maatregelen kunnen vaak worden meegefinancierd:
- HR-ketel, Warmtepomp
- Zonneboiler
- Zonnecellen
- Spouwmuurisolatie
- Dakisolatie
- Vloerisolatie
- HR++ beglazing

De bank moet wel controleren of u het volledige extra hypotheekbedrag daadwerkelijk besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom zet de bank dit extra bedrag in een depot. Bovendien zal de bank u vragen om aankoopnota’s.

Rentekorting
Verschillende banken geven rentekorting wanneer sprake is van een energiezuinige woning of u krijgt korting bij het verduurzamen van de woning. Met een of twee energielabelstappen kunt u uw rente verlagen. U kunt de financiering aanvragen en bespreken met de hypotheek adviseurs Herry Hemmen en Roelof de Jong van Hemmen Advies.

Gemeente Assen
Ook de Gemeente Assen heeft verschillende mogelijkheden rondom Duurzaamheidsleningen. Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt Gemeente Assen vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie. Benieuw naar deze mogelijkheid, bekijk dan deze website

Bron: Vereniging Eigen Huis
 

2 Mei 2018, Assen

Makkelijker een hypotheek voor ouderen
Deze maand introduceerde Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ruimere acceptatiecriteria voor ouderen met een verhuiswens. Het wordt straks mogelijk voor geldverstrekkers om hypotheekaanvragen van consumenten die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken te toetsen op basis van de werkelijke lasten, in plaats van de gangbare financieringsnormen. Door deze nieuwe manier van toetsen en de garantiestelling van NHG wordt de leencapaciteit van deze groep op een verantwoorde manier verhoogd, waardoor zij alsnog naar een nieuwe woning kunnen doorstromen.

NHG komt met dit initiatief omdat veel consumenten binnen deze leeftijdscategorie met een verhuiswens moeite hebben met het verkrijgen van een nieuwe hypotheek. “We zien geregeld dat ouderen willen verhuizen, maar door aangescherpte financieringsnormen geen nieuwe hypotheek krijgen. Opmerkelijk als je je realiseert dat in veel gevallen de nieuwe hypotheeklasten lager uitvallen dan de hypotheeklasten van hun bestaande woonsituatie. Dat heeft te maken met de vastgelegde methode waarop geldverstrekkers de maximale hypotheek berekenen”, verklaarde Arjen Gielen, algemeen directeur van NHG. “Door het introduceren van deze nieuwe toetsingsvorm, helpen we senioren hun verhuiswens te realiseren en bevorderen we de doorstroming op de huizenmarkt.”

Maatwerk voor doelgroepen in de knel Met de introductie van de nieuwe toetsingsmethodiek maakt NHG het voor geldverstrekkers makkelijker om maatwerk te leveren, dit levert de volgende voordelen op:
- Ouderen kunnen op een verantwoorde manier meer hypotheek krijgen
- Ouderen krijgen makkelijker toegang tot een levensloopbestendige woning
- De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd
- Ouderen krijgen eerder zekerheid of hun verhuiswens realiseerbaar is

Voor meer informatie i.v.m. uw nieuwe hypotheekmogelijkheden kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via 0592-371666 of maak direct online een <<afspraak>>

Bron: Nationale Hypotheek Garantie